Dr Maja Herman – recepta na zdrowie psychiczne.

Razem z dr Mają Herman przypisujemy „receptę na ruch”, której zadaniem jest poprawa zdrowia psychicznego.